De kunst van Wilma Bakker Muziekvideo's Naar de homepagina

FNV Offensief 2018-2019
Gedachten en discussiebijdragen

Tot eind 2016 heb ik me als betrokken beleidsadviseur van de FNV meermalen kritisch-constructief geuit over koers en positie van de vakbond.

Vandaag schrijf ik op persoonlijke titel.
Reacties op deze schrijfsels zijn uiteraard welkom: jan@verhagen-bakker.nl

Offensief: kanttekeningen (pdf-documenten) (per hoofdstuk en compleet)
>> Blog maart 2018: Vakbondsoffensief in de kiem gesmoord? <<
Notitie 1, deel 1: over het FNV-offensief
Notitie 1, deel 2: de ‘diepere oorzaken’ van de race naar beneden blijven verborgen
Notitie 1, deel 3: het eisenpakket, vaagheid en versnippering troef
Notitie 1, deel 4: hoe gaan we dat allemaal doen? (o.a. over bedrijvenwerk)
Notitie 1, deel 5: top-down of bottom-up?
Notitie 2, deel 1: economische verhoudingen op drift
Notitie 2, deel 2: politiek onder invloed van neoliberalisme en globalisering
Notitie 2, deel 3: het ideologische verhaal van het neoliberalisme
Notitie 2, deel 4: kapitalisme en neoliberalisme bestaan; enkele conclusies
Notitie 2, deel 5: offensief tegen brainwash, consumentisme en individualisme
Notitie 2, deel 6: waarom rommelt het zo in de FNV?
18anuari2018 Blog: De FNV tussen 'top-down' en 'bottom-up' (geen pdf)
18anuari2018 Notitie 2 (complete tekst): Gaat de FNV in het offensief? Een aanzet tot analyse
18anuari2018 Notitie 1 (complete tekst): FNV-offensief op de tweesprong tussen kansrijk en kansloos
Achtergronddocumenten
januari 2018 Tekst van de FNV Flyer tgv de 'Kick off' op 13 januari in Utrecht
januari 2018 Tekst van de FNV brochure (voorjaar 2017) over het offensief tegen de race naar beneden
11juli2017 Blog: Alweer twee maanden geleden: FNV-Congres en Bestuursverkiezing
07april2017

Column: FNV-congres...is er hoop?

09mei2017

Overpeinzing: FNV in beweging…maar in welke richting? (pdf)

1maart2017

'Totaalamendement' op de officiële concept-resolutie voor het FNV-congres (Tekst + nadere beschouwing)(pdf)

juni2013 (!) Paul Kalma, Paul Verhaeghe, Hans Siebers houden de FNV op een 'Beleidsdag' een confronterende spiegel voor. De brochure waarin dit werd samengevat is op FNV.nl niet (meer) te vinden...Hier wel.
oktober2012 Bestaansrecht en leidende principes Nieuwe Vakbeweging i.o. (goedgekeurd werkdocument)
juni 2012 'Kwartiermakersrapport' (Jetta Kleinsma cs.) over De Nieuwe Vakbeweging
december2011 De besluiten die de wereld zijn ingegaan als 'het akkoord van Dalfsen'
februari2017 Concept-congresresolutie FNV-congres mei 2017
juni2017 De definitieve congresresolutie, zoals goedgekeurd door het LedenParlement
januari2017 MeerJarenBeleidsPlan 2017-2021 (tweede concept, 'schoon', dus zonder aantekeningen)
5oktober2016 MeerjarenBeleidsPlan2017-2021 (eerste, afgekeurde, concept)
september2016 Evaluatie Congresperiode 2013-2017
juni 2016 Definitief concept (...) Eindrapport Visietraject 2015-2016
mei2017 Een kleurrijke bond met een toekomstgerichte agenda, of een centraal geleide 'one issue' beweging? (tekst van Roel Berghuis, Bert de Haas, Erica Hemmes en Kitty de Jong.
mei2017 Verkiezing gaat over 'één FNV' of 'eigen sector eerst' (tekst van Ruud Kuin, Mariette Patijn, Zakaria Boufangacha, Masja Zwart en Tuur Elzinga)

 

 

Wandel- en reisverslagen Contact Artikelen en Blogs