Contact
Facebook
Youtube
About me

Vrienden van de Historie van de Vakbeweging

De VHV (1983) ziet het als haar opdracht de kennis van en belangstelling voor de geschiedenis van de vakbeweging te bevorderen en wel op een zodanige manier dat steeds het verband wordt gelegd tussen verleden, heden en toekomst.

De VHV is uniek, want er is geen andere organisatie waar CNV, FNV en VCP zo nauw samenwerken om de geschiedenis van de vakbeweging levend te houden .

Klik hier voor meer links naar en pdf-versies van enkele op de website gepubliceerde artikelen van mijn hand.
De pdf-versie verschilt met de artikelen op de VHV website door het via voetnoten uitgebreid vermelden van bronnen

Mijn artikelen in het kader van de VHV

mei 2019 Chroom-6 in vakbondshistorisch perspectief
augustus 2018 Vakbeweging en Milieu: haat-liefde verhouding? Een verkennend historisch overzicht:

Vakbondshistorie in video's

KANAAL 1: Vakbondsvideo's van na 2014 en Vakbondshistorische (VHV) video's
KANAAL 2: Oudere Vakbondsvideo's (2009-2014)

 

Jubileumbijeenkomst VHV - 'Greep op de toekomst' (3 november 2018): een video-impressie.

En daarnaast 7 video-interviews met:

Naar de homepageMuziekvideosBeeldende kunst van Wilma Bakker
Naar de homepagina Muziekvideo's De kunst van Wilma Bakker Wandel- en reisverslagen Contact Artikelen en Blogs Marokko 2015 USA 2013